Gå till innehåll
Säffle Ridklubb
Säffle Ridklubb

Krisplan vid händelse av olycka

Rutiner vid olycksfall:

Enklare avfallning = Elev som trillar av men som mår förhållandevis bra, de flesta sitter upp och rider igen under samma lektion.

 1. Be någon att hålla i den lösa hästen. Se till att övriga elever står stilla.
 2. Kontrollera att eleven mår ok, andas väl, inte har ont någonstans, kan röra armar och ben och kan fästa blicken.
 3. Om eleven vill kan den sitta upp igen, men är du osäker på elevens hälsotillstånd så är det bättre att inte eleven sitter upp mer denna lektion utan avvaktar att sitta upp tills nästa lektion.
 4. När lektionen är klar, stäm av med eleven att allt är ok.
 5. Fyll i en tillbuds / skade rapport som finns i en pärm i cafeterian.

Är eleven yngre, så är det viktigt att man kontaktar förälder och informerar vad som hänt och även att de kommer och hämtar eleven.

Avfall med skada och eventuellt sjukhusbesök som följd:

 1. Be någon hålla den lösa hästen och se till att övriga hästar står stilla.
 2. Kontrollera att eleven andas, spänn upp ev. hjälm säkerhetsmässigt. Se till att eleven ligger stilla.
 3. Bedöm läget av den som trillat av. Befarar du rygg/nackskador är det viktigt att eleven ej flyttas. Är det armbrott, handledsbrott sårskada etc. så kan eleven oftast flyttas till annan plats.
 4. Ring ambulans vid rygg/nackskador, håll den skadade varm. Vid armbrott etc så kan man oftast åka bil till sjukhuset.
 5. Om den skadade eleven inte har med sina föräldrar är det viktigt att dessa kontaktas om den skadade inte är myndig.
 6. Det är viktigt att man följer upp med den drabbade/föräldrarna för att höra hur det gått.
 7. Informera ordförande & verksamhetschef om att olyckan hänt.
 8. Informera om rutinen som den skadade/föräldern ska vidta vid anmälan till försäkringsbolaget.
 9. Fyll i en tillbuds / skade rapport som finns i en pärm i cafeterian.

Allvarlig olycka/avfall med allvarlig skada:

 1. Vid allvarlig olycka/skada så gäller det att ringa ambulans omgående.
 2. Försök få igång andning vid behov.
 3. Försök stoppa blödning vid behov.
 4. Be övriga lämna manegen med hästarna. Ta hjälp av någon förälder/äldre elever.
 5. Håll den skadade varm.
 6. Kontakta anhöriga.
 7. När den drabbade åkt iväg skall verksamhetschef/ordförande kontaktas omgående som då hjälper dig med frågor samt gör en bedömning av behov för krishantering samt eventuell mediakontakt ska lösas.
 8. Fyll i en tillbuds / skade rapport som finns i en pärm i cafeterian.
 9.  

Telefon till: Verksamhetschef, Nina Lauri 072 209 08 38, Ordförande, AnnCharlott Winberg 070 874 29 16

Publicerad: 2022-08-16

Senast uppdaterad: 2022-12-09

Författare: Admin Säffle Ridklubb