Gå till innehåll
Säffle Ridklubb
Säffle Ridklubb
forna tider

Forna tider

Säffle Ridklubbs historia

Anläggningen tillhörde från början Säffle Gård. Namnet på herrgården på 1400-talet skrevs "Saefigla" och då var det en stor och betydande gård. Den förste kände ägaren omnämns år 1455 och det var en Olof Björnson. Den siste privata ägaren till Säffle Gård var redaren Gustaf Silvén, som år 1913 sålde gården till Säffle köping för 170 000 kr.

Därefter har det varit en rad arrendatorer som har avlöst varandra. Ladugården byggdes år 1911 och i dess förlängning fanns ett stall som rymde 14 hästar. Det är denna ladugård som idag är Säffle Ridklubb och själva Säffle Gård är gymnasieskola.

Initiativet till bildandet av Säffle Ridklubb kom år 1961 av fru Bente Rexed. Ridintresset på platsen hade då funnits sedan 1956 då kavalleristen Granqvist sålde ridlektioner i herrgårdens park. Till sina elevers stora sorg var han tvungen att flytta till annan ort efter att en tid varit hårt ansatt av kronofogden.

Vid starten av SRK disponerade klubben 3-4 kronhästar, men flera medlemmar hade egna hästar. Medlemsantalet var då ca 20, men ökade markant då fru Rexeds forne ridlärare flyttade till Säffle och övertog lektionerna. Redan från början var ekonomin det stora bekymret och mest påträngande var behovet av ett riktigt ridhus. Med hjälp av sponsorer så lyckades man bygga ett ridhus som invigdes på hösten 1961.

Ridklubben växte och nästa stora problem var att stallet blivit för litet. 1985 byggdes därför den fd ladugården/stallet om till stall för enbart hästar, närmare bestämt 30 st till antalet. Gödselstacken flyttades och det lilla provisoriska ridhuset man använde innan det nya byggdes, gjordes om till gäststall. Samtidigt byggdes nuvarande administrationsbyggnad och servering. 1988 påbörjades en renovering av ridhuset för att ge en bättre användbarhet även vintertid.

Idag finns det plats för 20 hästar i rymliga boxar, samt två karantän boxar bakom det nya ridhuset. Stallet är väl ventilerat, uppvärmt vintertid, och har en rymlig spolspilta med varmvatten.

Publicerad: 2022-05-09

Senast uppdaterad: 2022-12-09

Författare: Simon Tollstern